Coming soon: new research (Dutch only)

In het kader van het Save Our Sharks project zal het IMARES instituut van de universiteit van Wageningen binnenkort beginnen met onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van verschillende soorten rondom de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. 

Voor het voeren van effectief beschermingsbeleid is wetenschappelijke kennis nodig. En in het geval van haaienbescherming is het vooral belangrijk om te kijken welke soorten er voorkomen en hoe en waarvoor zij het leefgebied in onze wateren gebruiken. Over de haaien in het Nederlands-Caribisch gebied weten we nog relatief weinig over welke soorten precies voorkomen rond Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius en nog minder over hun hoeveelheden, verspreiding en gedrag.  Daarbij is de Caribische Zee ook nog eens één van de meest data-arme wateren ter wereld, met betrekking tot kennis over de status van de haaienpopulaties en daarom is wetenschappelijk onderzoek hard nodig [1].

Voor dit onderzoek zullen meerdere haaien worden voorzien van akoestische zenders. Deze zenders geven een signaal af dat door speciale ontvangers wordt onderschept en door het plaatsen van meerdere van deze ontvangers rondom de bovenwindse eilanden kan er gedurende de levensduur van de zender (2 tot 3 jaar) worden gekeken waar de haaien heen zwemmen. De informatie die daarmee verkregen wordt kan dan gebruikt worden om beheersplannen voor haaien in dit gebied te maken. Eerder werden er in het kader van een pilot studie al 12 individuen (acht Caribische rifhaaien en vier verpleegsterhaaien) van een zender voorzien rondom Saba. De resultaten daarvan zijn hier te downloaden. Wij zullen over de voortgang en resultaten van het onderzoek op de website blijven berichten.

  • [1] Dulvy, N.K, Fowler, S.L., Musick, J.A., Cavanagh, R.D., Kyne, P.M., Harrison, L.R., et al. (2014) Extinction risk and conservation of the  world’s sharks and rays. eLife 2014;3:e00590