Verpleegsterhaai (Ginglymostoma cirratum)

De verpleegsterhaai is één van de meest-voorkomende haaiensoorten in de Cariben. Hier verblijven zij vooral in ondiep water, dicht bij de kust, in zeegras, mangrove en rifhabitats. Overdag liggen zij veelal verstopt in spleten en grotten, tot zij ‘s avonds beginnen te foerageren naar een groot scala aan kleine bodemorganismen. Hiervoor gebruiken zij barbelen aan hun snuit om het prooi beter te vinden. Vrouwelijke verpleegsterhaaien planten zich tweejaarlijks voort en baren 20-50 jongen per keer. In onderzoeken uit Florida en de Bahama’s zijn maximale lengten geregistreerd van 265 cm. en de maximale leeftijd ooit gedocumenteerd is 25 jaar.

Ondanks dat er genoeg bekend is van de levenskenmerken en ecologie van de verpleegsterhaai, is er nog een groot kennishiaat over de (genetische) verspreiding van de soort. Omdat dit essentieel is om de staat van bedreiging te bepalen, is de verpleegsterhaai in het algemeen gecategoriseerd als data deficiënt. Maar wat wel bekend is, is dat het een soort is die erg plaatsgetrouw is, wat ze kwetsbaar maakt voor lokale uitroeiing door overbevissing. In de gehele Cariben worden verpleegsterhaaien actief bevist door verschillende visserijen, maar rondom de Nederlandse Caribische eilanden worden ze vaak gezien als vervelend. Door het ondiepe habitat waarin de haaien leven kunnen zij vrij makkelijk gevangen raken in kieuwnetten of aan vislijnen. Om deze redenen is de west Atlantische subpopulatie verpleegsterhaaien door IUCN gecategoriseerd als nagenoeg bedreigd.

Caribische haaien

IUCN REDLIST STATUS:

IUCN-nearthreatened

Andere haaiensoorten:

Walvishaai

Caribische rifhaai

Tijgerhaai

Gevlekte adelaarsrog

Voshaai

Kleintandzaagvis

Reuzenmanta

Grote hamerhaai

Citroenhaai

Stierhaai