Video-onderzoek van haaien en roggen op Bonaire gepresenteerd

STINAPA Bonaire heeft de eerste gegevens gepresenteerd van het haaienonderzoek dat op Bonaire is uitgevoerd door STINAPA in samenwerking met Wageningen Marine Research. Voor het onderzoek gebruikte zij data van duikerswaarnemingen en een camera-methode genaamd Baited Remote Underwater Video (BRUV) om de haaiengemeenschappen aan de oostkant en de westkant van het eiland te monitoren. De meest waargenomen soorte waren Caribische rifhaaien, verpleegstershaaien, grote hamerhaaien, pijlstaartroggen, adelaarsroggen en mantaroggen. Aan de oostkant van het eiland was het aantal waarnemingen hoger dan aan de westkant.

Voor meer informatie over de methodes, de cijfers en exacte onderzoekslocaties kunt u het (Engelstalige) rapport downloaden van de website van STINAPA.

Baited Remote Underwater Video (BRUV) survey of elasmobranchs on Bonaire’s reefs